< Previous | Contents | Next >

تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ تاودا ، ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ

 

وﺮﺳ و ﻲﻠﺻا ﭗﻤﭘ. ﺪﻴﻧاﻮﺨﺑ ﻲﻣاﺪﻗا ﺮﻫ زا ﻞﺒﻗ ار ﻲﻨﻤﻳا ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻪﺸﻴﻤﻫﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻢﺘﺴﻴﺳ914

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب