< Previous | Contents | Next >

ﭗﻤﭘ لﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫ ﻲﻨﺤﻨﻣ


 

( 10001~ ) ﻦﻴﺷﺎﻣ لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ( 80001~ : ﻦﻴﺷﺎﻣ لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ )

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب