< Previous | Contents | Next >

دﺮﻜﻠﻤﻋ حﺮﺷ


 

يﺪﻳﻮﻨﻟﻮﺳ ﻲﺸﻛ ﻢﻴﺳيدورو نﺎﻳﺮﺟهﺪﻨﻨﻛ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘﻲﺳرزﺎﺑ شور

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب