< Previous | Contents | Next >

رﺎﺸﻓ / نﺎﻳﺮﺟ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ


 

EC240BLC: ﻪﺑ ﻒﻄﻋ(10001 :(80001~ : هﺎﮕﺘﺳد ﻲﻟﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ) ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣا رازﺎﺑ ﺰﺟ ﻪﺑ(80001~ : هﺎﮕﺘﺳد ﻲﻟﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ) ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣا رازﺎﺑ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب