يﺎﻤﻨﻫار تاﺮﻴﻤﻌﺗ
تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ، ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ تاودا 9
3 : 9 وﺮﺳ و ﻲﻠﺻا ﭗﻤﭘ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب