ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧو رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ ناﺮﻳا
-6-
ﭗﻤﭘ ﺢﻳﺮﺸﺗ
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ : EC240BLC
ﻞﻜﺷ1-لﺪﻣ ﺪﻛ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب