تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار
تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
ﻲﻨﻤﻳا

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب