< Previous | Contents | Next >

مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ

 

. ﺪﻴﻨﻛ ﻞﻤﻋ ندﺮﻛ زﺎﺑ ﻞﻤﻋ ﺲﻜﻋ ، ندﺮﻛ ﻊﻤﺟ ياﺮﺑندﺮﻛ زﺎﺑ تﺎﻣﺪﻘﻣ(وزﺎﺑ) ﻮﻟاو ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب