< Previous | Contents | Next >

(وزﺎﺑ) ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ

. ددﺮﮔ ﻪﻌﺟاﺮﻣ (مﻮﺑ) ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب