< Previous | Contents | Next >

ﻲﻜﺗ لاﺪﭘ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ ﺖﻴﻌﺿو

ﺮﻨﻓ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -59 ﻞﻜﺷ


image

لاﺪﭘ ﻚﺗ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ ﺖﻴﻌﺿو -60 ﻞﻜﺷ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ لﺮﺘﻨﻛ A

ﺎﭘ ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﻞﺤﻣ B

image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب