< Previous | Contents | Next >

ﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ، (X3 ﻦﺸﺑآ) رﻮﺘﻴﺗور

(9:1:15 ﻪﺤﻔﺻ) دﻮﺷ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﻫ ﻪﭽﻳرد و ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﺮﻴﺴﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب