< Previous | Contents | Next >

لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻮﻟاو ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ

دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﻪﺑ ISO ﺖﻴﻌﺿو ﻪﺑ (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو ﻲﺘﻗو


imageدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب