ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب