فهرست مطالب:
رديف موضوع صفحه
1 فهرست مطالب 2
2 مقدمه 3
3 هويت خودرو 4
4 ابعاد خودرو 5
5 وزن خودرو 6
7 - 6 كابين و بدنه 8
9- 7 شاسي و محورها و سيستم فرمان 10
11- 8 ترمز 12
13- 9 سرمايش و گرمايش 14
14- 10 سيتم برق 15
16-17- 11 رله و فيوز 18
18- 12 سيستم سوخت رساني 19
13 سيستم انتقال نيرو 20
14 نمايش موتور سيستم خنك كننده موتور 21
15 كلاج جعبه دنده جدول نسبت دنده ها 22
16 پمپ ها 23
17 سيلندر هاي هيدرو ليكي 24
18 عملكرد خودرو 25
19 ظرفيت دستگاه 26
20 ساير تجهيزات 27
شركت پارسيان پيشرو صنعت
3


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب