ساير تجهيزات و مشخصات فني :
ليورهاي الكتريكي تجهيزات انتخابي
دوربين جهت ديد از پشت تجهيزات انتخابي
سيستم تعين ميزان
بار
تجهيزات انتخابي
تجهيزات انتخابي GPS
سيستم فرمان الكترونيكي
به شكل ليور
تجهيزات انتخابي
صندلي تجهيزات انتخابي
دستگاه ضد سرقت تجهيزات انتخابي
سيستم برگشت به حفاري تجهيزات انتخابي
عملكرد بالابر تك
ضربه اي
تجهيزات انتخابي
سيستم تعليق بوم تجهيزات انتخابي
چراغ خطر گردان دارد
آينه هاي ديد عقب الكتريكي قابل تنظيم تجهيزات انتخابي
آينه هاي ديدعقب الكتريكي مجهز به گرم
كن
تجهيزات انتخابي
شركت پارسيان پيشرو صنعت
30


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب