ابعاد خودرو :
ابعاد خودرو
9030mm طول خودرو
2950mm ( عرض خودرو (بدون آيينه هاي جانبي
3580mm ارتفاع خودرو
3550mm فاصله بين دو محور چر خهاي جلو و عقب
2280mm فاصله بين مركز چر خهاي جلو از يكديگر
2280mm فاصله بين مركز چر خهاي عقب از يكديگر
Arm طول آرم فاقد
طول بوم فاقد اطلاعات
طول و عرض تيغه گريدر فاقد تيغه
شركت پارسيان پيشرو صنعت
6


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب