شاسي ومحورها :
26.5 R25 L سايز رينگ 3
26.5 R25 L سايز تاير 3
450KPa (Good year) فشارتايرجلو
300kPa فشار تاير عقب
AWB40 B نوع اكسل جلو
AWB40 B نوع اكسل عقب
volvo مارك و مدل اكسل
شركت پارسيان پيشرو صنعت
10


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب